STEM, 四驱车, 遥控车, 静态

“田宫模型博览会2018现埸报导!!”“新品预览”

“田宫博览会2018现埸报导!!”“新品预览”

 

“Toyota GAZOO”

“Buggyra Fat Fox”

“ Toyota hilux”

“Lancla Stratos Tubbo”

现埸设有“客制化锈名”,可以在T-Shirt上锈上自己的名子,设计自己独一无二的客制化T-Shirt

“Ford GT”

“Dynahea 6X6”

“黄锋版迷你四驱车”

“Proto-Emperor 原始皇帝”

“COCO shop限定shooting proud star”

“GEO GLIDER”

“Hexagon-GTS”

“MRCH FRAME”

“RazorBack”

“Copperfang”

发表评论