STEM

[奥海城x伟高田宫STEM四驱体验日

今个星期六(7月21日)自携田宫四驱车黎奥海城!即可免费体验世界比赛级木制赛道!

星期六带埋你自己部TAMIYA田宫四驱车黎到奥海城,赞好 伟高模型有限公司 (Waigo Model Hobbies LTD)奥海城 Olympian City,就即有机会免费体验呢条平时只有比赛先有机会玩到嘅赛道!

砌四驱车嘅过程中其实可以运用到好多科学原理! 自问系专家嘅你地今次一定唔可以错过! 喺世界比赛级嘅5轨木制赛道上面放车,真系机会难得!

当日总共会有两条5轨赛道俾大家试玩,未试过玩四驱车或者无带车嘅朋友,现场都有工作人员可以借出少量车俾大家于胶制赛道上面玩,一齐黎体验四驱车背后嘅STEM原理啦!

*记住木制赛道系要自己带TAMIYA田宫四驱车黎先有得玩咖!

日期: 2018年7月21日(星期六)
时间: 11am – 8pm
地点: 奥海城2期地下主题中庭
**请自携四驱车及电池,现场不设任何销售区及电池,只设有小型维修区
**每5人排队试玩,四驱车走完赛道或离开赛道后即需要重新排队
#TAMIYA #田宫 #四驱车 #STEM #世界级赛道

发表评论